Cdkv

Effect van betalingsuitstel/vrijstelling van sociale bijdragen op fiscale aftrekbaarheid van de premies VAPZ

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / Effect van betalingsuitstel/vrijstelling van sociale bijdragen op fiscale aftrekbaarheid van de premies VAPZ
Via hun sociaal verzekeringsfonds kunnen zelfstandigen een uitstel krijgen voor de betaling van de (voorlopige) sociale bijdragen van kwartaal 1 en 2. Dit uitstel wordt steeds gegeven voor 1 jaar. Dit betekent dat de kwartaalbijdragen van Q1 2020 tegen uiterlijk Q1 2021 moeten betaald worden enz.

Dit betalingsuitstel werd intussen ook uitgebreid naar de regularisaties (eindafrekeningen) die een zelfstandige eventueel voor het einde van Q1 of Q2 moest betalen. Voor de regularisaties die tijdens Q2 nog verstuurd worden, en die als betaaldatum 30/9/2020 hebben, is het betalingsuitstel beperkt tot maximum 9 maanden (tot 30/6/2021).

Op basis van het huidige wettelijke kader heeft een zelfstandige er echter alle belang bij om ALLE sociale bijdragen - zowel de gebruikelijke kwartaalbijdragen als de regularisaties - tegen uiterlijk 31/12 vereffend te hebben. Sociale bijdragen dienen immers voor het einde van het kalenderjaar betaald te zijn opdat de premies VAPZ - ook deze die mogelijks reeds gestort zijn - fiscaal aftrekbaar zouden zijn.

Een analoog probleem stelt zich voor de zelfstandigen die voor 1 of 2 kwartalen een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. In dat geval wordt niet langer aan de wettelijke voorwaarden voor de fiscale aftrek van VAPZ-premies voldaan.

Tot vorige week waren de sociale verzekeringsfondsen ervan overtuigd dat er snel een oplossing gevonden zou worden voor het ongewenste neveneffect van deze Corona-maatregel. Jammer genoeg kregen ze nog geen positief antwoord van de beleidsmakers. De sociale verzekeringsfondsen blijven hiervoor ijveren en ook via Assuralia wordt aangedrongen op een oplossing voor onze zelfstandige klanten. Wordt vervolgd dus.

bron: Webinar ‘SVAPZ en POZ’ - KBC (29/04/2020)